5 เรื่องที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ “การกำจัดปลวก “ด้วยระบบสถานีเหยื่อ” (Termite Baiting System)

ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า “การกำจัดปลวก” ด้วยระบบสถานีเหยื่อ(Termite Baiting System)  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ สถานีบนดิน(Above-ground Station)  ทำหน้าที่ “กำจัดปลวก” เมื่อพบปลวกในบ้าน สถานีใต้ดิน(In Ground Station)  ทำหน้าที่ “ป้องกัน” ด้วยการดักจับ และ “กำจัดปลวกปลวกรังใหม่” ที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน โดยประเด็นสำคัญคือ “เหยื่อกำจัดปลวก” จะถูกใช้เมื่อ “พบการเข้าทำลายของปลวกแล้ว”

สอบถามบริการกำจัดปลวกได้ที่
โทร: 02-509-1173-4
มือถือ: 087-493-4166
website: https://greenhome-pest.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top