คำถามที่พบบ่อย

ราคาในการป้องกัน-กำจัดปลวกสำหรับบ้าน/อาคารแต่ละหลังจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของพื้นที่ ความรุนแรงของปัญหา ระดับการระบาด ชนิดของปลวก ระบบที่ใช้ในการกำจัดปลวก ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ราคาการป้องกัน-กำจัดปลวกแตกต่างกัน ซึ่งก่อนใช้บริการ บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด จะมีการเข้าไปสำรวจหน้างานและวัดพื้นที่เพื่อใช้ในการคำนวณค่าบริการและแจ้งให้ท่านทราบก่อนทุกครั้ง
หากพบเจอปลวกหรือร่องรอยที่คาดว่าน่าจะเกิดจากปลวก ไม่แนะนำให้กำจัดปลวก ทำลายทางเดินปลวก หรือฉีดพ่นยากำจัดปลวกด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอและอาจส่งผลให้ปัญหาบานปลายได้ เพราะปลวกจะแพร่กระจายออกไปบริเวณรอบ ๆ บ้านหรืออาคารจนสร้างความเสียหายมากขึ้น ดังนั้น หากพบปลวกหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะมีปลวกอาศัยอยู่ภายในบ้านหรืออาคารของท่าน ควรรีบติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกโดยทันที เพราะยิ่งปล่อยไว้นาน ปัญหาก็จะยิ่งลุกลามและแก้ไขได้ยาก ซึ่งทาง บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด พร้อมและยินดีให้คำแนะนำแก่ทุกท่านฟรีโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ เพิ่มเติม
หลายท่านอาจเข้าใจผิดว่าเมื่อใช้บริการกำจัดปลวกเพียงครั้งเดียวแล้วปัญหาก็จะหมดไปอย่างถาวร ในความเป็นจริง นอกจากการกำจัดและกวาดล้างปลวกในครั้งแรกแล้ว ยังควรจะต้องมีการติดตามผลและดำเนินการซ้ำเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาปลวกจะหายไปและไม่กลับมากวนใจท่านอีก หลังจากนั้นยังต้องมีการตรวจตราบ้านหรืออาคารอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเรื่องปลวกกลับมาอีกครั้ง ดังนั้น ควรทำการป้องกันอย่างเป็นระบบทุก 1 ปีเพื่อประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกสูงสุด
ไม่จำเป็นต้องทำทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดปลวก บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดพรีเมี่ยมผ่านการรับรองจาก อย. ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงสามารถป้องกันปลวกได้ยาวนาน พร้อมใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนวางระบบจนเสร็จสิ้นสัญญาเพื่อให้การกำจัดปลวกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กรีนโฮมใช้ระบบกำจัดปลวก 3 ระบบหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. ระบบใช้น้ำยาอัดเข้าใต้อาคารด้วยการใช้เครื่องฉีดแรงดันสูงเพื่อให้น้ำยาจับตัวกับเนื้อดิน ทำให้ดินเป็นพิษจนปลวกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และตายลงในที่สุด สามารถป้องกันปลวกขึ้นมาจากใต้อาคารได้ 2.ระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน ใช้วิธีการฝังสถานีรอบอาคาร ภายในสถานีจะประกอบไปด้วยอาหารที่ปลวกชื่นชอบและสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการกำจัดปลวก สามารถป้องกันและดักจับปลวกที่เข้ามาจากใต้ดิน 3. ระบบสถานีเหยื่อบนดิน เป็นการฝังสถานีเหยื่อตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่านระหว่างการออกหาอาหารไว้ภายในบ้านและรอบตัวบ้าน ใช้กำจัดปลวกที่ขึ้นภายในตัวอาคาร สามารถกำจัดปลวกได้ตายยกรัง
ระบบกำจัดปลวกแต่ละระบบมีข้อดี-ข้อเสียต่างกัน เช่น ระบบการใช้น้ำยาป้องกัน-กำจัดปลวกเหมาะสำหรับกำจัดปลวกในบ้านและป้องกันการกลับเข้ามาของปลวก สามารถกำหนดจุดที่ต้องการอัดสารเคมีได้ การใช้สถานีเหยื่อบนดินเหมาะสำหรับการกำจัดปลวกหากพบปลวกในบ้าน และสถานีเหยื่อใต้ดินสามารถป้องกัน-กำจัดปลวกบริเวณรอบบ้าน และปลวกรังใหม่ที่จะเข้ามาสู่บ้านได้ ซึ่งการพิจารณาเลือกระบบกำจัดปลวกให้เหมาะสมที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ชนิดของปลวก สภาพแวดล้อม ระดับความรุนแรง ระดับการระบาด เป็นต้น โดยทาง บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด จะเป็นผู้พิจารณาเลือกระบบกำจัดปลวกที่เหมาะสมกับบ้านหรืออาคารของท่านมากที่สุด
การกำจัดปลวกด้วยระบบอัดน้ำยา ระบบเหยื่อทั้งสถานีบนดินและใต้ดินล้วนแต่เป็นการกวาดล้างปัญหาปลวกภายในตัวบ้านหรืออาคารที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้ปลวกตายยกรัง แต่ไม่ว่าจะใช้ระบบใด ๆ \”ปลวกรังใหม่\” ก็สามารถกลับมาได้เสมอ เพราะเพียงแค่แมงเม่าจับคู่กัน สลัดปีกลงดิน ก็เกิดเป็นปลวกรังใหม่ได้แล้ว จึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบป้องกันปลวกที่ท่านเลือกใช้
การเตรียมสถานที่สำหรับการบริการกำจัดปลวกเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด ขอความร่วมมือในการนำเด็กเล็กไว้ในห้องพัก เก็บสัตว์เลี้ยงเข้ากรงหรือห้องในขณะให้บริการ รวมถึงเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) เพื่อให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความสะดวกในการปฏิบัติการในพื้นที่นั้น ๆ
ไม่จำเป็น เนื่องจากระบบที่เราเลือกใช้ อาทิ ระบบอัดน้ำยาเป็นเพียงการอัดฉีดน้ำยาลงใต้ดินด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ ส่วนระบบสถานีเหยื่อก็เป็นการฝังและติดตั้งสถานีไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน จึงไม่จำเป็นต้องขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งระบบเหล่านี้ยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างใด
ไม่จำเป็น เพราะวิธีการกำจัดปลวกของเราไม่มีการฉีดพ่นน้ำยาให้ฟุ้งกระจายในตัวบ้านหรืออาคาร เนื่องจากระบบอัดน้ำยาเป็นเพียงการอัดฉีดน้ำยาด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงลงสู่ใต้ดินโดยตรง ส่วนระบบสถานีเหยื่อก็เป็นการฝังและติดตั้งสถานีไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่านเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่น ควัน ไม่มีสารเคมีฟุ้งกระจาย ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน
ท่านสามารถอยู่ในบ้าน/อาคารและใช้ชีวิตได้ตามได้ปกติ เพราะวิธีการกำจัดปลวกของเราไม่มีการฉีดพ่นน้ำยาให้ฟุ้งกระจายในตัวบ้านหรืออาคาร เนื่องจากระบบอัดน้ำยาเป็นเพียงการอัดฉีดน้ำยาด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงลงสู่ใต้ดินโดยตรง ส่วนระบบสถานีเหยื่อก็เป็นการฝังและติดตั้งสถานีไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่านเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดกลิ่น ควัน ไม่มีสารเคมีฟุ้งกระจาย ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยอย่างแน่นอน
แม้การใช้บริการกำจัดปลวกด้วยระบบอัดฉีดน้ำยาลงใต้ดินและระบบสถานีเหยื่อจาก บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด จะไม่ทิ้งกลิ่น ควัน สารเคมี หรือสิ่งอันตรายตกค้างใด ๆ ไว้ในบ้านหรืออาคาร แต่เพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงอย่างสูงสุด เราขอแนะนำให้มีการทำความสะอาดพื้นและบริเวณที่ได้มีการกำจัดปลวกอีกครั้งหลังบริการเสร็จ”
ปลอดภัยแน่นอน เนื่องจาก บริษัท กรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับระบบสถานีเหยื่อและระบบน้ำยาของเราเท่านั้น อีกทั้งไม่มีการฉีดพ่น ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น ควัน ไม่มีสารเคมีฟุ้งกระจาย ไร้สารเคมีตกค้าง จึงมั่นใจได้ว่าบริการกำจัดปลวกภายในบ้านหรืออาคารจากเราจะปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”
แม้การกำจัดปลวกด้วยระบบอัดฉีดน้ำยาลงใต้ดินและระบบสถานีเหยื่อจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปลวก แต่ปลวกรังใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแค่แมงเม่าจับคู่กัน สลัดปีกลงดิน ก็เกิดเป็นปลวกรังใหม่ได้แล้ว ดังนั้น หากเป็นระบบอัดน้ำยา น้ำยาจะคงประสิทธิภาพได้ประมาณ 1 ปี จึงต้องมีการดำเนินการซ้ำทุกปีเพื่อคงประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด แต่หากเป็นการป้องกันด้วยระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน ซึ่งวางเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่จะคอยดักจับปลวกทุกรังที่จะเข้ามาในบ้าน เพียงแค่หมั่นดูแลเหยื่อและสารดักจับไม่ให้พร่องจนหมดไปก็สามารถป้องกันปลวกได้อย่างยาวนาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย
สถานีกรีนโฮม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save