การอบรม “สู่ความเป็นเลิศในการบริการ” 3 ม.ค. 2563

เพื่อให้ “ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน, การบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการใช้บริการป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงจากกรีนโฮม

อบรมการบริการกำจัดปลวก

เราจึงมีการอบรมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และนวัตกรรมการป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลง, การบริการที่เป็นเลิศ และหัวข้อต่างๆที่จะทำให้ลูกค้าประทับในในการให้บริการของเรา บริษัทกรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด

Scroll to Top