๑๐ ข้อต้องรู้ ก่อนใช้บริการกำจัดปลวก

๑. พิจารณาบริษัทหรือผู้รับจ้างกำจัดปลวกต้องขอ อนุญาติจาก อย. (องศ์การอาหารและยา) เพราะเมื่อขออนุญาติแล้วก็จะได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย มีคุณภาพ และปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้ว
๒. บริษัทที่เลือกใช้บริการ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. ด้วยเช่นกัน
๓. หาข้อมูลเพื่อเลือกวิธีกำจัดปลวกให้เหมาะสม เพราะแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสีย และรายละเอียดต่างกัน
๔. หาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท เช่น ความน่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งการร้องเรียนตามโพสต่างๆ
๕. ตรวจดูสัญญาการให้บริการกำจัดปลวกอย่างละเอียด ทั้งรายละเอียดในการให้บริการและการตรวจเช็คว่าถูกต้อง เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันหรือไม่
๖. ในวันที่บริษัทกำจัดปลวกเข้ามาบริการ ควรพูดคุยไถ่ถามถึงรายละเอียดต่างๆกับพนักงาน ในเรื่องของการวางแผนการกำจัดปลวก น้ำยากำจัดปลวกที่ใช้ การผสม จุดติดเหยื่อ เป็นต้น

๗.  ในวันที่บริษัทกำจัดปลวกเข้ามาบริการ ควรเก็บของมีค่าในบ้านให้มิดชิด และต้องมีผู้อยู่กับช่างตลอดเวลา เพราะในการบริการกำจัดปลวก บางครั้งพนักงานต้องเข้าไปทุกห้อง ตามซอกตามมุมซึ่งอยู่ในที่ลับตาคน
๘. ควรตรวจเช็คระยะเวลาตรวจเช็คให้เป็นไปตามสัญญา และใช้เวลาในการตรวจเช็คบ้านเราอย่างละเอียด เพราะบางบริษัทมีลูกค้ามาก ก็ละเลยการตรวจเช็คหรือตรวจเช็คอย่างรีบร้อน
๙. ก่อนพนักงานจะกลับ ต้องสำรวจในบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่จะเซ็นรับทราบการบริการในแต่ละครั้ง เพราะการบริการกำจัดปลวกไม่ว่าจะเป็นระบบอะไร ก็ต้องมีการเข้าไปบริการอย่างต่อเนื่อง
๑๐. ปลวกเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันอย่างต่อเนื่องอต้องรู้ ก่อนใช้บริการกำจัดปลวก

สอบถามบริการกำจัดปลวกได้ที่
โทร: 02-509-1173-4
มือถือ: 087-493-4166
website: https://greenhome-pest.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top