การใช้สถานีเหยื่อบนดินกำจัดปลวก + ระบบการใช้น้ำยาป้องกัน
Above-ground Station + Soil-Treatment & Piping System

21457600_1068624113272643_7577281873757005371_o

การใช้สถานีเหยื่อบนดิน + การใช้น้ำยาอัด


เป็นการผสมผสาน 2 ระบบเข้าด้วยกัน ใช้ได้กับสถานทีี่ที่มีปัญหาปลวกแล้วเท่านั้น โดยจะใช้สถานีเหยื่อบนดิน ติดตั้งบริเวณจุดที่พบปลวก เพื่อกำจัดปลวกให้หมดสิ้นแบบตายยกรัง โดยบริษัทจะต้องเข้าไปตรวจสถานีเพื่อ เติมเหยื่อและประเมินผลการกำจัดในทุกๆ 15-20 วัน จะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน (ปลวกบางสายพันธุ์ใช้ เวลานานกว่านี้) เมื่อกำจัดปลวกจนหมดสิ้นแล้ว หลังจากนั้นจะใช้ระบบการอัดน้ำยา (ระบบที่ 1) เพื่อป้องกัน ไม่ให้ปลวกเข้าสู่บ้านต่อไป 

ประสิทธิภาพ

: กำจัดปลวกในบ้าน และป้องกันการกลับเข้ามาของปลวก

บ้าน/อาคารที่เหมาะสมกับระบบนี้

: กำจัดปลวกในบ้าน และป้องกันการกลับเข้ามาของปลวก

Scroll to Top