สถานีเหยื่อบนดิน + ระบบการใช้สถานีเหยื่อใต้ดิน

ระบบสถานีเหยื่อป้องกัน-กำจัดปลวก Exterra (Termite Bait System)

      บริษัทกรีนโฮม เพสท์ คอนโทรล จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก Ensystex Thailand ในการได้รับลิขสิทธิ์และเป็นตัวแทนบริการกำจัดและควบคุมปัญหาปลวก ระบบเหยื่อ Exterra ที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และ ใบอนุญาตจากEPA สหรัฐอเมริกา

      การป้องกันและกำจัดปลวกด้วยระบบสถานีเหยื่อ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.สถานีบนดิน (Above-ground Station) > ทำหน้าที่ “กำจัดปลวก” เมื่อพบปลวกในบ้าน

2.สถานีใต้ดิน (In Ground Station) > ทำหน้าที่ “ป้องกัน” และ “กำจัดปลวก” บริเวณรอบบ้าน และ “ปลวกรังใหม่” ที่จะเข้ามาสู่บ้าน

 

ราคา

การป้องกัน - กำจัดปลวก ด้วยระบบสถานีเหยื่อ ราคาจะคำนวนจาก
"เส้นรอบรูป" ของบ้าน ซึ่งอาจจะมีราคาสูงในปีแรก แต่ราคาจะลดลงในปีต่อๆไป

บ้าน/อาคารที่เหมาะสมกับระบบนี้

สำหรับบ้านที่มีปัญหาปลวกแล้ว สามารถใช้ "สถานีเหยื่อบนดิน" ได้ทุกลักษณะบ้าน แม้แต่ห้องชุด คอนโด ที่อยู่บนอาคารสูง ก็สามารถกำจัดได้ แต่หากเป็น "สถานีเหยื่อเต็มระบบ" (มีทั้งสถานีบนดิน และ สถานีใค้ดิน) จะต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณรอบบ้านเท่านั้น

Exterra” เป็นระบบที่มีผลวิจัยยืนยันว่า เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการดักจับปลวกมากที่สุด เป็นระบบเดียวที่มีสาร “Focus” สารนี้จะถูกใส่ลงไปในดิน เพื่อทำปฏิกิริยากับจุลินทรีย์ภายในดิน ทำให้จุลินทรีย์คายก๊าซ Co2 ออกมา ปลวกจะตามสิ่งนี้เข้ามาในสถานี และถูกกำจัดแบบตายยกรัง  ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้ เป็นเทคโนโลยีของระบบกำจัดปลวก Exterra แต่เพียงระบบเดียว และระบบนี้มี “ความปลอดภัย” ที่สูงมาก เพราะ “เหยื่อ” ที่ใช้กำจัดปลวก เมื่อวัดค่าความเป็นพิษแล้ว “ปลอดภัย” กว่าเกลือแกงเสียอีก 

15044657_1358577514166618_73421983_o

ทำไมการกำจัดปลวกระบบสถานีเหยื่อ จึงทำให้ ปลวกตายยกรัง

เพราะการกำจัดปลวกด้วยระบบนี้ เป็นการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับ "วงจรชีวิตของปลวก" คือ ปลวกที่ทำลาย กัดกินบ้านเรือน เพื่อนำอาหารไปป้อนให้นางพญาปลวกที่อยู่ใต้ดิน ตัวนางพญาปลวกนี้สามารถไข่ได้วันละประมาณ 30,000 ฟอง ในการกำจัดด้วยวิธีอื่นๆ แม้เราจะกำจัดตัวที่ออกมาหากินได้หมด (ปลวกงาน) ก็จะยังมีปลวกรุ่นใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ การกำจัดปลวกระบบสถานีเหยื่อ ปลวกงานจะนำอาหารไปป้อนให้นางพญาและปลวกทุกตัวก็จะได้รับเหยื่อนี้ ซึ่งเหยื่อได้ผสมสารที่ป้องกันการลอกคราบไว้ เมื่อปลวกซึ่งเป็นสัตว์ที่เติบโตได้ด้วยการลอกคราบ เมื่อลอกคราบไม่ได้ ก็จะ “ตายยกรัง” ในที่สุด

ทำไมปลวกถึงหยุดกินบ้านเรือน แล้วมุ่งมากินเหยื่อนี้

การที่ปลวกเข้ากัดกินบ้านเรือน ที่ส่วนอื่นๆในบ้าน เพราะปลวกจะนำสิ่งเหล่านี้ไปย่อยสลาย เพื่อนำเอาเซลลูโลสในไม้ไปเป็นแหล่งอาหาร แต่เหยื่อกำจัดปลวก เป็นอัลฟ่าเซลลูโลส ซึ่งปลวกสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายอีก เมื่อปลวกแม้ตัวใดตัวหนึ่ง เข้าถึงซึ่งเหยื่อกำจัดปลวก ก็ทำการทิ้งสารฟีโรโมนเพื่อนำเส้นทางประชากรตัวอื่นมากินแหล่งอาหารตรงบริเวณนี้อีก ในที่สุด "ปลวกที่หากิน ทุกเส้นทาง ก็จะทำทางเดินปลวกเข้าสู่สถานี" เราจึงเห็นมูลดิน และทางเดินปลวก รอบสถานีเต็มไปหมด

Scroll to Top